ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Lập trình, điều khiển, giám sát bằng SCADA hệ thống nước sạch tại Hồ Hòa Trung sử dụng PLC S7-1200
Tác giả: Nguyễn Đại Huynh
Người HD: Nguyễn Lê Hoàng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Tài liệu học thuật
Số lượng copy: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1630042324 Danh mục:
Mã Dewey: 621 Chuyên ngành: 621.Vật lý ứng dụng
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
Số trang: 71 Kích thước:
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center