ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên
Tác giả: Phan Bá Hà
Người HD: Nguyễn Thị Bích Thu
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Tài liệu học thuật
Số lượng copy: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: D1610517818 Danh mục:
Mã Dewey: 650 Chuyên ngành: 650.Quản lý và dịch vụ phụ thuộc
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
Số trang: 95 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center