ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám và chữa bệnh tại bệnh viện Phụ sản – Nhi thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Phạm Lê Vân Khanh
Người HD: Nguyễn Phúc Nguyên
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Tài liệu học thuật
Số lượng copy: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1563856817 Danh mục:
Mã Dewey: 650 Chuyên ngành: 650.Quản lý và dịch vụ phụ thuộc
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa sau Đại học
Số trang: 120 Kích thước: 30 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú: Kèm ebook

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center