ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Quảng Ngãi
Tác giả: Đào Lê Đức Anh
Người HD: Nguyễn Thị Giang
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Tài liệu học thuật
Số lượng copy: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: Q1559277067 Danh mục:
Mã Dewey: 650 Chuyên ngành: 650.Quản lý và dịch vụ phụ thuộc
Số Cutter: D36 Khoa: Khoa sau Đại học
Số trang: 99 Kích thước: 30 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú: File pdf

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center