ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietconbank - chi nhánh Gia Lai
Tác giả: Phạm Thanh Toàn
Người HD: Trần Thị Bích Hạnh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Tài liệu học thuật
Số lượng copy: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: Q1541555574 Danh mục:
Mã Dewey: 658 Chuyên ngành: 650.Quản lý và dịch vụ phụ thuộc
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa sau Đại học
Số trang: 110 Kích thước: 30 cm
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center