ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
An investigation into the Dificulties and Solutions to Speaking English of Hospitality at Internships Encounted by Junior and Senior English Majored Students at Dong A University
Tác giả: Phạm Văn Thu, Trần Thị Giang, Nguyễn Thị Thủy Tiên
Người HD: Đỗ Thị Qúy
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Tài liệu học thuật
Số lượng copy: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1538018525 Danh mục:
Mã Dewey: Chuyên ngành: 420.Tiếng Anh và tiếng Anh cổ
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
Số trang: 54 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center