ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Challenges faced by English major students on Internship- Reality and Solutions
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hà, Vũ Huỳnh Sam, Lê Mạnh Cường
Người HD: Lê Ngọc Trân Châu
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Tài liệu học thuật
Số lượng copy: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1538017344 Danh mục:
Mã Dewey: Chuyên ngành: 420.Tiếng Anh và tiếng Anh cổ
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
Số trang: 54 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center