ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Ở Thành Phố Hội An Tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Mai Thị Thuý Vân
Người HD: Trần Thị Bích Hạnh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Tài liệu học thuật
Số lượng copy: 1
Hiện có: 1

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: Luận văn, QTKD

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: Q1537955147 Danh mục:
Mã Dewey: Chuyên ngành: 658.Quản lý tổng quát
Số Cutter: M35 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
Số trang: 96 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center