ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Quản lý nhà nước đối với lao động di cư trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thủ đô Hà Nội
Tác giả: Phạm Thị Hồng Điệp
Người HD:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Tài liệu học thuật
Số lượng copy: 1
Hiện có: 0

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: Q1415161070 Danh mục:
Mã Dewey: Chuyên ngành: 330.Kinh tế học
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
Số trang: 8 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center