ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Các yếu tố sở hữu công nghiệp tác động đền hiệu quả kinh tế của hợp đồng chuyển giao công nghệ
Tác giả: Trần Văn Hải
Người HD:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Tài liệu học thuật
Số lượng copy: 1
Hiện có: 0

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1414826989 Danh mục:
Mã Dewey: Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: T73 Khoa: Nhóm tài liệu tổng hợp
Số trang: 5 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center