ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Các biện pháp nâng cao khả năng nghe hiểu trong phiên dịch
Tác giả: Đinh Hồng Vân
Người HD:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Tài liệu học thuật
Số lượng copy: 1
Hiện có: 0

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: Phiên dịch

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1413859971 Danh mục:
Mã Dewey: Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: D56 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
Số trang: 10 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center