ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Về những biện pháp giúp độc giả tiếp cận và khai thác thông tin ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I Hà Nội
Tác giả: Vũ Thị Phụng
Người HD:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Tài liệu học thuật
Số lượng copy: 0
Hiện có: 0

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: V1413602335 Danh mục:
Mã Dewey: Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: V88 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
Số trang: 9 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center