ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Về một cấu trúc mới của cảm biến gia tốc áp điện trở ra bậc tự do nhằm nâng cao độ nhạy
Tác giả: Trần Đức Tân
Người HD:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Tài liệu học thuật
Số lượng copy: 0
Hiện có: 0

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: V1413188259 Danh mục:
Mã Dewey: Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: T73 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
Số trang: 9 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center