ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Nội quy thư viện
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

NỘI QUY THƯ VIỆN
Thời gian phục vụ:
Từ thứ hai đến thứ bảy: 7h30-20h00
Chủ nhật: Buổi sáng : 7h30-11h30         Buổi chiều: 13h30-17h30
Điều 1. Bạn đọc đến thư viện phải xuất trình thẻ và nộp thẻ cho cán bộ thư viện.Tuyệt đối không dùng thẻ của người khác khi vào thư viện.
Điều 2. Giữ gìn trật tự và an toàn trong thư viện, đi nhẹ, nói khẽ, không hút thuốc lá, không mang chất cháy nổ vào thư viện.
Điều 3. gìn vệ sinh chung trong thư viện, không ăn uống, không vứt rác ra sàn nhà và bỏ rác đúng nơi qui định.
Điều 4. Giữ gìn mỹ quan trong thư viện: Không viết, vẽ lên mặt bàn, lên tường.
Điều 5. Bạn đọc cất vật dụng cá nhân ở tủ thư viện, khoá hộc tủ cẩn thận và giữ chìa khoá đến khi ra khỏi thư viện. Thư viện không chịu trách nhiệm về những mất mát tài sản của bạn đọc.
Điều 6. Máy tính chỉ sử dụng để tra cứu và đọc các tài liệu điện tử. Không được truy cập các trang web xấu ảnh hưởng đến an ninh, chính trị và thuần phong mỹ tục.
Điều 7. Bạn đọc được mượn tối đa 2 tài liệu khác nhau. Thời gian mượn tối đa là 10 ngày, nếu muốn mượn tiếp phải đăng ký gia hạn với cán bộ thư viện.Thời gian gia hạn tối đa 2 lần/1 lần mượn.
Điều 8. Không được vẽ bậy hoặc ghi chú trong các trang sách.Không được làm mất sách.Nếu bạn đọc vi phạm, bạn đọc sẽ bịxử lý theo Điều 7,trong Quy định sử dụng tài nguyên thư viện.
Điều 9. Tuân thủ các hướng dẫn khác trong thư viện.
Điều 10. Bạn đọc vi phạm nội quy, tuỳ theo mức độ mà có hình thức xử lý thích hợp.
HIỆU TRƯỞNG


Đã ký


Dương Tấn Diệp
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center