ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tin tức
Giới thiệu sách hay ' Giáo trình nghệ thuật thuyết trình'
 Giao tiếp là mạch máu thông suốt và gắn kết mọi quan hệ phát sinh trong xã hội loài người . Giao tiếp gắn kết với mỗi người từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi, gắn xã  hội loài người thông qua sự đa dạng , phong phú của nhu cầu. Kỹ năng giao tiếp có ảnh hưởng tích cực đến mối quan hệ trong công việc và trong cuộc sống nói chung. Kỹ năng giao tiếp tốt cùng các điều kiện kỹ thuật khác là một trong những điều kiện tiên quyết mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm ở các ứng viên cho các vị trí quản lý doanh nghiệp. Phát triển kỹ năng giao tiếp là cần thiết không chỉ đối với sinh viên khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà cần thiết khi sịnh viên bước vào công việc và với tư cách một cá nhân của toàn xã hội, giúp họ tự tin hơn trong công việc, trong cuộc sống.

Page 1/3 123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center