ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tin tức
Thư mục sách mới - Khoa Xây dựng 03/2021
THƯ MỤC SÁCH MỚI - KHOA XÂY DỰNG - THÁNG 03/2021

1. Thực hành thiết kế kết cấu nhà bê tông cốt thép / Hoàng Hiếu Nghĩa . – H. : Xây dựng, 2019.

Phân loại: 693.5                                  Mã tài liệu: T1613549987

Từ khóa: Kết cấu bê tông cốt thép; Nhà cửa; Thiết kế

Tóm tắt: Sách bao gồm 5 chương. Trình bày Nguyên lý chung thiết kế kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối; Yêu cầu cấu tạo khung btct toàn khối; thực hành ph n tích kết cấu khung btct toàn khối theo sơ đồ khung không gian; Thực hành phân tích kết cấu khung btct toàn khối theo sơ đồ khung phẳng; Thực hành tính toán cốt thép khung btct toàn khối.

2. GAM7 Book. T.5 - Content marketing - Nền tảng sáng tạo nội dung/ Kit Ong, Hồ Công Hoài Phương, Hồ Trung Dũng,...- H.: Lao động ; Công ty RIO Book Việt Nam, 2019.

Phân loại: 381             Mã tài liệu: G1613551105

Từ khóa: Tiếp thị; Thương hiệu

Tóm tắt: Gồm những bài viết chia sẻ quan điểm, góc nhìn đa chiều về nội dung trên khía cạnh chiến lược truyền thông, marketing, thương hiệu và thiết kế sáng tạo

3. Sổ tay tự động hóa tính kết cấu BTCT theo TCVN 5574 – 2018 / Hội Quán Young .- H., 2020

Phân loại: 629.89                     Mã tài liệu: S1613554771

Từ khóa: Tự động hóa; Kết cấu BTCT; Sổ tay

4. Graphics: Issue #01 - Connect the Dots / Nguyễn Việt Hùng, Dương Nhật Anh, Minh Ngọc,....- H. : Thanh niên; Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam, 2017.

Phân loại: 604.2                      Mã tài liệu: G1613617540

Từ khóa: Đồ họa kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật;

Tóm tắt: Với những chủ điểm và bài viết chuyên đề, mỗi ấn phẩm Graphics sẽ đem lại những kiến thức và thông tin về ngành thiết kế đồ họa từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu đa dạng của bạn đọc. Graphics-Số đầu tiên tập trung vào khái niệm "Dot" (Điểm/Chấm)-Yếu tố thiết kế căn bản nhất.Cuốn sách giới thiệu Điểm là gì?Chấm là gì? Điểm và Chấm khác nhau như thế nào và chúng được sử dụng trong những bản thiết kế ra sao,...

5. Graphics: Issue #02 - Draw the Lines / Ba Ba, Hương Phan, Hoàng Hiệp, Tào Tuấn Anh. – H. : Thanh niên; Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam, 2017.

Phân loại: 604.2                      Mã tài liệu: G1613619336

Từ khóa: Đồ họa kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật;

Tóm tắt:Với những chủ điểm và bài viết chuyên đề, mỗi ấn phẩm Graphics sẽ đem lại những kiến thức và thông tin về ngành thiết kế đồ họa từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu đa dạng của bạn đọc

6. Graphics: Issue #03 - Define the Shapes = Hình Dạng/ Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Việt Hùng, Hoàng Hiệp,....- H. : Thanh niên; Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam, 2018.

Phân loại:604.2                      Mã tài liệu: T1613613970

Từ khóa: Đồ họa kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật; Hình khối

Tóm tắt:Với những chủ điểm  và bài viết chuyên đề, mỗi ấn phẩm  Graphics sẽ đem lại những kiến thức và thông tin về ngành  thiết kế đồ họa từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu đa dạng của bạn đọc.Số thứ 3 của Graphics đề cập đến Shape (hình khối) – dẫn bạn đọc bước đầu tìm hiểu những khái niệm căn bản nhất của Shape, các loại Shape thường gặp, cũng như cách designer áp dụng chúng vào trong bản thiết kế của mình.

7. Graphics: Issue #04 – Build the Forms = Khối / Nguyễn Việt Hùng, Hoàng Hiệp, Khánh Huyền,....- H. : Thanh niên; Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam, 2018.

Phân loại:604.2                      Mã tài liệu: G1613620570 

Từ khóa:Đồ họa kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật; Hình khối

Tóm tắt:Với những chủ điểm  và bài viết chuyên đề, mỗi ấn phẩm  Graphics sẽ đem lại những kiến thức và thông tin về ngành  thiết kế đồ họa từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu đa dạng của bạn đọc.Số thứ 4 của Graphics sẽ giới thiệu bước đầu tìm hiểu về những khái niệm cơ bản  nhất của Hình khối (Form), ứng dựng của Form điển hình qua các góc chiếu isometric, cũng như vai trò của khối trong vẽ minh họa.

8. Graphics: Issue #05 - Explore the Space = Không gian/ Nguyễn Việt Hùng, Hoàng Hiệp, Khánh Huyền,....- H. : Thanh niên; Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam, 2018.

Phân loại: 604.2                      Mã tài liệu: G1613615185

Từ khóa: Đồ họa kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật; Không gian

Tóm tắt:Với những chủ điểm và bài viết chuyên đề, mỗi ấn phẩm Graphics sẽ đem lại những kiến thức và thông tin về ngành thiết kế đồ họa từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu đa dạng của bạn đọc. Số thứ 5 của Graphics tập trung vào Không gian - một yếu tố tối quan trọng, đóng vai trò quyết định tới việc truyền tải thông điệp trong bất kỳ bản thiết kế nào.

9. Nghiệp vụ đấu thầu - 300 câu hỏi đáp xử lý tình huống trong đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng/ Trần Minh Vũ. – H.: Xây dựng, 2020.

Phân loại: 658.0458                Mã tài liệu: N1613642596

Từ khóa:Đấu thầu; Nghiệp vụ; Sách hỏi đáp

Tóm tắt:Trình bày tổng quan về đấu thầu và thực trạng đấu thầu hiện nay. Một số kiến thức chung về đấu thầu và hỏi đáp các quy định chung trong đấu thầu, về hình thức, phương thức và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, liên danh, thương thảo hợp đồng, xét duyệt trúng thầu...

10. Hướng dẫn đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng/ Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Tâm. – H.: Xây dựng, 2020.

Phân loại:692.507                  Mã tài liệu: H1613698157 

Từ Khóa: Kỹ thuật xây dựng; Đồ án; Lập định mức

Tóm tắt:Giới thiệu chung về đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng, hướng dẫn chi tiết cách lập định mức kỹ thuật xây dựng: thu thập số liệu, chỉnh lý số liệu, thời gian sử dụng máy xây dựng, định mức lao động... Các bài tập, để nâng cao kỹ năng cho người học trong việc xử lý số liệu và các tình huống thường hay gặp khi lập định mức kỹ thuật xây dựng

11. Hướng dẫn thiết kế kỹ thuật thi công mạng lưới cấp nước/ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phan Tiến Tâm. – H.: Xây dựng, 2015.

Phân loại: 628.1                                  Mã tài liệu: H1613699359 

Từ khóa: Cấp nước; Mạng cấp nước; Thiết kế

Tóm tắt:Trình bày nội dung cần thiết  khi thiết kế kỹ thuật  thi công mạng lưới cấp nước như: Các bước thực hiện đồ án thiết kế kỹ thuật thi công cấp nước; Cách tính toán thể hiện nội dung thuyết minh cũng như tập hồ sơ bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước. Giới thiệu thiết bị vật tư ngành nước.

12. Hình thức đối tác công tư các mô hình phát triển cho Việt Nam/ Phạm Quốc Trường. – H.: Xây dựng, 2019.

Phân loại: 332.609597                        Mã tài liệu: H1613700171

Từ khóa: Kinh tế; Nhà nước; Tư nhân; Đối tác công tư; Việt Nam

Tóm tắt:Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển hình thức đối tác công tư. Trình bày về cơ chế thị trường và nguồn lực phát triển hình thức đối tác công tư của Việt Nam. Phân tích thách thức, cơ hội và khuyến nghị để hình thức đối tác công tư tại Việt Nam phát triển bền vững        

13. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng: Tài liệu chuyên khảo / Lê Anh Dũng, Bùi Mạnh Hùng. – H.: Xây dựng, 2017.

Phân loại:624.068                  Mã tài liệu: Q1613700865 

Từ khóa:Quản lý; Xây dựng; Sách chuyên khảo

Tóm tắt:Trình bày các khái niệm về rủi ro và quản lý rủi ro trong xây dựng, quản lý rủi ro các dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp xây dựng, các phương pháp phân tích và biện pháp phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp xây dựng

14. Giáo trình Dự toán xây dựng cơ bản. - H. : Xây dựng, 2020.

Phân loại: 338.436240711                  Mã tài liệu: G1613701725     

Từ khoáXây dựng; Dự toán; Giáo trình

Tóm tắt:Trình bày khái niệm dự toán xây dựng; tiên lượng; dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công, xe máy thi công; lập dự toán công trình; thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình hoàn thành

15. Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng/ Doãn Hiệu. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2019.

Phân loại: 690.383                  Mã tài liệu: H1613703083     

Từ khoá: Nhà cao tầng; Kĩ thuật thi công; Bê tông; Đồ án

Tóm tắt:Trình bày cơ sở lý thuyết để thiết kế tổ hợp kết cấu khung đúc và thiết kế biện pháp thi công bê tông toàn khối cho phần thân nhà nhiều tầng, cùng các ví dụ đồ án, sổ tay kĩ thuật và hướng dẫn thi công

16. Quản lý dự án xây dựng giai đoạn thi công xây dựng công trình/ Bùi Ngọc Toàn. – H.: Xây dựng, 2020.

Phân loại: 690                         Mã tài liệu: Q1613704465

Từ khoáXây dựng; Quản lý dự án; Thi công

Tóm tắt:Trình bày các vấn đề sau khi công bắt đầu được khởi công xây dựng đến khi hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.Hướng dẫn lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án xây dựng; Các phương pháp tổ chức sản xuất xây dựng; Thiết kế dây chuyền sản xuất xây dựng; Lập và quản lý tiến độ sản xuất xây dựng theo sơ đồ mạng; Quản lý nguồn lực dự án;...

17. Sổ tay chọn máy thi công/ Vũ Văn Lộc, Ngô Thị Phương, Nguyễn Ngọc Thanh,… - H.: Xây dựng, 2015.

Phân loại: 681.76                                Mã tài liệu: S1613708181 

Từ khóa: Máy thi công; Sổ tay

Tóm tắt: Trình bày một số phương pháp cơ bản để chọn máy, liệt kê các thông số kỹ thuật cơ bản của máy, đưa ra chỉ tiêu năng suất của ca máy và mức tiêu hao nhiên liệu. Cuốn sách bao quát khá đầy đủ các loại máy từ những máy đã có từ lâu đến những máy mới và hiện đại nhất dễ dàng so sánh các thông số kỹ thuật và chỉ tiêu kinh tế giữa các máy của các nước khác nhau để lựa chọn  khi sử dụng cũng như khi lập dự án mua máy.

18. Thiết kế và thi công tường cừ/ Vũ Minh Tuấn. - H. : Xây dựng, 2014.

Phân loại: 624.1                                  Mã tài liệu: T1613718079

Từ khóa: Thi công; Thiết kế

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về cừ và kết cấu tường cừ; tải trọng và tác động; kỹ thuật tính toán ổn định; quy trình thiết kế kết cấu tường cừ; quy trình thi công kết cấu tường cừ

19. Câu hỏi và bài tập thực hành tổ chức thi công xây dựng/ Lê Hồng Thái. – H: Xây dựng, 2015.

Phân loại: 624.071                  Mã tài liệu: C1613718806

Từ khóa: Xây dựng; Thi công; Câu hỏi và bài tập; Thực hành

Tóm tắt: Trình bày quá trình sản xuất xây dựng và phương án thiết kế tổ chức thi công; Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền; Kế hoạch tiến độ trong xây dựng; Lập và quản trị tiến độ thi công bằng sơ đồ mạng lưới; Tổ chức cơ sở vật chất kỹ thuật cho công trường; Thiết kế tổng mặt bằng thi công.

20. Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản bê tông cốt thép ứng suất trước bán lắp ghép theo tiêu chuẩn TCVN 11823:2017/ Lê Bá Danh, Nguyễn Minh Hùng. – H: Xây dựng, 2020.

Phân loại: 624.215                  Mã tài liệu: C1613720360

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm 6 chương, trình bày các số liệu thiết kế; Thiết kế bản mặt cầu; Tính nội lực dầm chủ; Tính cốt thép và đặc trưng hình học; Tính mất mát ứng suất trước; Kiểm toán dầm chủ.

21. Giáo trình trắc địa/ Phạm Văn Chuyên. – H.: Xây dựng, 2019.

Phân loại: 526.9                                  Mã tài liệu: G1613721092

Tóm tắt: Khái niệm định vị điểm, định hướng đường thẳng,bản đồ địa hình,sử dụng bản đồ, tính toán trắc nghiệm. Phân loại đo góc, đo dài, đo cao,lưới khống chế mặt bằng,...

22. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa/ Phạm Văn Chuyên. – Tái bản. - H: Xây dựng, 2012.

Phân loại: 526.076                  Mã tài liệu: H1494571904

Từ khóa: Bài tập; Trắc địa; Câu hỏi

Tóm tắt: Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa là quyển sách bao gồm các nội dung trọng yếu sau: định vị điểm, định hướng đường thẳng, bản đồ địa hình, sử dụng bản đồ, máy kinh vĩ, máy vi nô, lưới khống chế mặt bằng,...

23. Bài tập sức bền vật liệu – Tập 1/ Chu Thanh Bình (Ch.b.), Trần Minh Tú, Phạm Sỹ Đồng,…. – H.: Xây dựng, 2019.

Phân loại: 620.112076                        Mã tài liệu: B1613723535

Từ khóa:Sức bền vật liệu; Bài tập

Tóm tắt:Trình bày về bài toán phẳng của thanh và các phương pháp vẽ biểu đồ ứng lực;Các trường hợp chịu lực cơ bản của thanh: thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, thanh tròn chịu xoắn thuần túy và dầm chịu uốn ngang phẳng; Các vấn đề về trạng thái ứng suất tại một điểm và các thuyết bền; Các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang.

24. Thi công móng giếng chìm/ Phạm Huy Chính. - H. : Xây dựng, 2018.

Phân loại:624.15                    Mã tài liệu: T1565320725

Từ khóa:Kĩ thuật thi công; Móng trụ; Giếng chìm

Tóm tắt:Trình bày khái quát tình hình thi công trụ giếng chìm tại một số công trình đã xây dựng ở Việt Nam. Giới thiệu công nghệ thi công móng giếng chìm thông qua các hạng mục: Thi công giếng chìm đắp đảo, hạ giếng chìm trong áo vữa sét, lắp ráp vòng vây cọc ván thép trên đỉnh giếng chìm và đổ bê tông bịt đáy giếng chìm

25. Thiết kế và thi công hố móng sâu/ Nguyễn Bá Kế. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2020.

Phân loại: 624.15                    Mã tài liệu: T1613724303

Từ khóa: Thiết kế; Thi công; Hố móng; Xây dựng

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm của công trình hố móng, nguyên tắc thiết kế, nội dung thiết kế và một số vấn đề của thiết kế và thi công công trình hố móng; khảo sát cho thiết kế và thi công công trình chắn giữ hố móng sâu, tải trọng tác động lên kết cấu chắn giữ, chắn giữ bằng cọc trộn dưới sâu, chắn giữ bằng cọc hàng, bằng tường liên tục trong đất, bằng thanh chống, thanh neo trong đất...

26. Bài tập địa chất cơ học đất và nền móng công trình/ Nguyễn Uyên. – Tái  bản. - H.: Xây dựng, 2019.

Phân loại: 624.1                                  Mã tài liệu: B1613725566

Từ khóa:Cơ học đất; Địa chất; Nền móng công trình; Bài tập

Tóm tắt: Giới thiệu các công thức lý thuyết, ví dụ mẫu và bài tập về địa chất công trình, cơ học đất và nền móng công trình: tính chất vật lý, cơ học của đất đá, các hiện tượng địa chất động lực công trình, nước dưới đất, phân bố ứng xuất trong đất, tính độ lún của nền đất, sức chịu tải của nền đất, áp lực đất lên tường chắn, ổn định của mái dốc, công tác hố móng, các loại móng và công trình đất có cốt

27. Đồ án cơ học đất - nền móng/ Tạ Đức Thịnh (ch.b.), Nguyễn Văn Phóng. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2014.

Phân loại:624.1                                  Mã tài liệu: D1613726862

Từ khóa: Đất; Nền móng; Tính toán; Thiết kế; Cơ học

Tóm tắt: Hướng dẫn tính toán và thiết kế các giải pháp nền móng công trình. Tìm hiểu về đất nền, về các quá trình cơ học xảy ra trong nền dưới tác dụng của tải trọng ngoài.

28. Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng/ Bùi Mạnh Hùng. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2020.

Phân loại: 338.43624                          Mã tài liệu: P1613727667

Từ khóa: Công trình xây dựng; Dự toán; Khối lượng

Tóm tắt:Trình bày khái niệm, vai trò, yêu cầu, nguyên tắc, trình tự, những quy định cụ thể, phương pháp đo bóc khối lượng công trình xây dựng và xác định dự toán xây dựng công trình

29. Giáo trình cơ học đất, nền và móng/ Phan Huy Đông (Ch.b.), Đỗ Thị Thu Hiền, Phan Hồng Quân. – H.: Xây dựng, 2019.

Phân loại: 624.1                                              Mã tài liệu: G1613728640

Từ khóa:Cơ học đất; Nền móng; Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày đại cương về địa kỹ thuật; tính chất vật lý và phân loại đất; một số tính chất cơ học cơ bản của đất và khảo sát địa kỹ thuật. Giới thiệu một số vấn đề chung về nền và móng; phân tích thiết kế móng nông và móng cọc; xây dựng công trình trên nền đất yếu.

30. Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp/ Vương Văn Thành, Nguyễn Đức Nguôn, Phạm Ngọc Thắng. – Tái bản. - H. : Xây dựng, 2014.

Phân loại: 624.1                                  Mã tài liệu: T1613729131

Từ khóa: Nền móng; Kĩ thuật xây dựng

Tóm tắt:Nguyên tắc cơ bản trong thiết kế nền và móng công trình. Tính toán móng nông, móng cọc đài thấp. Xử lý nền đất yếu. Áp lực ngang của đất và tường chắn

31. Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản (Đồng chủ biên). – H.: Xây dựng, 2019.

Phân loại: 338.47624                          Mã tài liệu: K1565232305

Từ khoáXây dựng; Quản lí dự án; Đầu tư; Câu hỏi trắc nghiệm

Tóm tắt:Giới thiệu một số quy định chung trong quản lý dự án đầu tư xây dựng kèm theo bộ câu hỏi trắc nghiệm và tình huống vận dụng

32. Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng/ Bùi Mạnh Hùng, Bùi Ngọc Toàn, Trần Ngọc Phú. - H. : Xây dựng, 2018

Phân loại: 658.3                                              Mã tài liệu: Q1614679820

Từ Khóa: Quản lí nhân lực; Doanh nghiệp; Xây dựng

Tóm tắt:Trình bày về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng: Lược khảo về vấn đề trên thế giới và Việt Nam; một số vấn đề cơ bản; hoạch định nguồn nhân lực; tuyển dụng, đào tạo và phát triển; thù lao lao động, các hình thức trả công lao động; quan hệ lao động

33. Hướng dẫn thí nghiệm cơ học đất/ Nguyễn Thị Khánh Ngân, Nguyễn Ngọc Thắng. - H. : Xây dựng, 2019.

Phân loại: 624.151360711                  Mã tài liệu: H1565151500

Từ khóa:Cơ học đất; Thí nghiệm

Tóm tắt:Tìm hiểu về cơ học đất với các nội dung như: xác định khối lượng thể tích, thí nghiệm xác định độ ẩm và độ hút ẩm, xác định khối lượng riêng, xác định độ chặt tiêu chuẩn, phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy...

34. Hướng dẫn đồ án môn học Lập định mức kỹ thuật xây dựng/ Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Tâm. - H. : Xây dựng, 2020

Phân loại: 692.507                              Mã tài liệu: H1614681405

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng; Đồ án; Lập định mức

Tóm tắt: Giới thiệu chung về đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng, hướng dẫn chi tiết cách lập định mức kỹ thuật xây dựng: thu thập số liệu, chỉnh lý số liệu, thời gian sử dụng máy xây dựng, định mức lao động... Các bài tập, để nâng cao kỹ năng cho người học trong việc xử lý số liệu và các tình huống thường hay gặp khi lập định mức kỹ thuật xây dựng.

35. Nền và móng : Dùng cho ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Phạm Thái Bình (ch.b.), Ngô Thị Thanh Hương, Cao Văn Đoàn, Nguyễn Trung Kiên. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020.

Phân loại: 624.15                                Mã tài liệu: N1614682336

Từ khóa:Kĩ thuật xây dựng; Nền móng

Tóm tắt:Trình bày về móng nông trên nền thiên nhiên, móng cọc, xử lý nền đất yếu

 


SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center