ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tin tức
Thư mục giới thiệu sách mới _ Nhóm Kỹ năng

THƯ MỤC SÁCH MỚI - NHÓM KỸ NĂNG

1. Kỹ năng lãnh đạo : Developing The Leaders Around You / John C. Maxwell. – H. : Lao động ; Công ty Văn hóa Truyền thông 1980 Books, 2018

Từ khoá: Lãnh đạo -- Kỹ năng; Bí quyết thành công

Phân loại:658.4012

 

2. Hàn Quốc - Trở thành người lãnh đạo hiệu quả/ Dale Carnegie. –H. : Lao động, 2018.

Từ khoá:  Lãnh đạo; Khả năng điều hành

Phân loại:658.4

                                     

3. Những câu nói thuyết phục để phỏng vấn thành công : Hơn 400 từ và câu nói mang lại cho bạn công việc mong muốn / Tony Beshara. –H. : Dân trí , 2017.

Từ khoá: Phỏng vấn; Việc làm; Kỹ năng thuyết phục

Phân loại: 650.1

 

4.Cẩm nang việc làm : Bí quyết tìm việc thành công trong bối cảnh hội nhập/ Tiêu Yến Trinh, Nguyễn Thị An Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Hương –H. : Thanh niên,  2016.

Từ khóa:Việc làm; Lao động; Cẩm nang

Phân loại:331.1

 

5.Xin việc là chuyện nhỏ : Để có được bất cứ công việc mà bạn muốn/ Itay Mashiach.-H. :

Phụ nữ, 2018.

Từ khóa:Hồ sơ xin việc; Phỏng vấn việc làm; Tìm việc

Phân loại:650.14

 

6.Vượt qua thử thách trong phỏng vấn tuyển dụng : Làm thế nào để được phỏng vấn .../ Alpha Books biên soạn. - Tái bản lần thứ 5. - H. Lao động, 2018.

Từ khóa:Phỏng vấn ; Tuyển dụng; Bí quyết thành công

Phân loại:650.144       

7.Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản / Nguyễn Đăng Dung (Ch.b.), Nguyễn Hoàng Anh, Võ Trí Hảo. – H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. 

Từ khóa: Soạn thảo văn bản; Văn bản; Giáo trình

Phân loại:351.597

 

8.Kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản / Trần Thị Thu Hương, Phạm Thanh Dũng, Mang Văn Thới. - Tái bản lần thứ 2. – Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2014.

Từ khóa:Soạn thảo văn bản; Quản lý văn bản

Phân loại:651.752

9.Mẫu soạn thảo văn bản thông dụng : Hành chính - Lao động - Kinh tế - Đất đai - Xây dựng/ Mai Hương. – H. : Lao động, 2013.

Từ khóa:Soạn thảo văn bản; Soạn thảo hợp đồng

Phân loại:346.59702

10.Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện hành)/ Việt Nam. – H. : Chính trị Quốc gia, 2019.

Từ khóa:Pháp luật; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Việt Nam

Phân loại:342.597002632

 

11.Tuyển chọn 238 mẫu soạn thảo văn bản thường dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp/ Quang minh (Sưu tầm và hệ thống hóa).  – H. :Tài chính, 2015.

Từ khóa:Soạn thảo văn bản; Văn bản hành chính

Phân loại:351.597

12.Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học/ Vũ Cao Đàm. - Tái bản lần thứ 10. – H. :Giáo dục Việt Nam, 2018. Từ khóa:Nghiên cứu khoa học; Phương pháp luận.

Phân loại:001.42

13.Đi vào nghiên cứu khoa học/ Nguyễn Văn Tuấn. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. HCM, 2019.

Từ khóa:Nghiên cứu khoa học; Kết quả nghiên cứu; Đạo đức

Phân loại:001.42


SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center