ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tin tức
Thư mục giới thiệu sách mới _ Khoa Ngoại ngữ : Tiếng Anh không chuyên

1.TNT TOEIC - Intensive : LC + RC/ Lori.– T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2019. –246tr. ; 26cm.

Tóm tắt:This book aims at providing a practical preparation course for TOEIC learners whose entry score is around 500 to reach a target score of 700 and above. If this is your first attempt at the test or your current score is around 400, TNT TOEIC Basic Course is recommended for you instead.

Phân loại:428.3

Từ khoá: TOEIC; Sách luyện thi

 

2.TOEIC preparation LC + RC. Vol. 2/ Park Hye Young, Jeon Ji Won.– T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2019. –206tr. ; 26cm.

Tóm tắt:TOEIC Preparation LC + RC series can be used in class with the assistance of an instructor or for self-study. Through the step-by-step approach to learning and using test-taking skills, you not only become comfortable with the TOEIC test but also improve your overall English language ability.

Phân loại:428.0076

Từ khoá: Tiếng Anh; TOEIC; Sách luyện thi

 

3.Toeic Writing/ Hwang Su-yeon.– T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2011. –272tr. ; 26cm.

Tóm tắt:Trình bày các học theo từng bước để nắm vững các điểm ngữ pháp, các cấu trúc câu tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực viết tiếng Anh theo các bài thi của chương trình TOEIC

Phân loại:428

Từ khoá: Tiếng Anh; Kĩ năng viết; Sách luyện thi

 

4.A seft-taught course to achieve new TOEIC 700/ Michael A. Putlack, Stephen Poirier, Tony Covello.– T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2019. –222tr. ; 26cm.

Phân loại:428.0076

Từ khoá: Tiếng Anh; TOEIC; Sách luyện thi

 

5.Essential words for the TOEIC/ Lin Lougheed.– T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2018. –434tr. ; 26cm.

Tóm tắt:Gồm 50 bài học cung cấp phương pháp luyện tập 600 từ vựng tiếng Anh cơ bản có trong mỗi bài học, giúp bạn làm bài thi TOEIC đạt kết quả cao

Phân loại:428.20711

Từ khoá: Tiếng Anh; Từ vựng; Giáo trình

 

6.Taking the Toeic 2 : Skills and strategies/ Peggy Anderson, Mary Katherine Chadwick, Wendi Shin.– T.P. Hồ Chí Minh:Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First new, 2018. –316tr. ; 28 cm.

Phân loại:428.0076

Từ khoá: Tiếng Anh; TOEIC; Sách luyện thi

 

7. 1000 listening comprehension practice test items for the new TOEIC test/ Jim Lee.– T.P. Hồ Chí Minh:Tổng hợp, 2016. –448tr. ; 29 cm.

Phân loại:428.3

Từ khoá: Tiếng anh; Kĩ năng nghe hiểu; Bài tập; TOEIC; Sách luyện thi

 

8.TOEIC - 10 phút mỗi ngày 800 điểm trong tầm tay/ Quỳnh Trang. – H..: Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2019. –400tr. ; 24 cm.

Tóm tắt:Hướng dẫn chi tiết lộ trình học + 1001 mẹo làm bài thi TOEIC theo kiểu đề thi mới; Cuốn sách bao gồm những kiến thức bám sát đề thi TOEIC dạng mới. Các bài tập về cấu trúc ngữ pháp, đọc hiểu, từ vựng được sắp xếp từ thấp tới cao, từ dễ tới khó một cách thích hợp để người học cảm thấy hứng thú khi học. Đặc biệt, những chiến thuật, mẹo làm bài thi rất quý giá được đúc kết từ kinh nghiệm luyện thi nhiều năm của tác giả cho rất nhiều học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Phân loại:428

Từ khoá: Tiếng Anh; TOEIC; Sách luyện thi

 

9.New TOEIC : 5 Actual Tests LC/ Tuấn Kiệt. – H. : Thanh niên, 2019. – 254tr. ; 27 cm.

Tóm tắt:Giới thiệu chi tiết về đề thi TOEIC mới nhất.Các đề thi mẫu dạng thức đề TOEIC và bao gồm các loại câu hỏi mới có độ khó tương đương bài thi thật.Sách có phần giải thích đám án.

Phân loại:428.0076

Từ khoá: Tiếng Anh; TOEIC; Sách luyện thi

 

10. New economy TOEIC RC 1000/ Lee Ki Taek.– T.P. Hồ Chí Minh:Tổng hợp, 2018. –310tr. ; 26 cm.

Phân loại:428.4

Từ khoá: Tiếng Anh; TOEIC; Kĩ năng đọc hiểu; Sách luyện thi

 

11.1000 reading comprehension practice test items for the new TOEIC test/ Jim Lee.– T.P. Hồ Chí Minh:Tổng hợp, 2017. –330tr. ; 29 cm.

Tóm tắt:Sách tập hợp 1000 câu hỏi của đề thi New TOEIC, bên cạnh đưa ra các đáp án, sách còn có những giải thích cho các câu, các cụm từ thường gặp trong đề thi New TOEIC.

Phân loại:428.4

Từ khoá: Tiếng Anh; Kĩ năng đọc hiểu; TOEIC; Sách luyện thi

 

12.QuickPrep new TOEIC 600: 3 actual tests : For the revised test format 2019 in Vietnam. Vol.2/ Michael A Putlack, Stephen Poirier, Tony Covello.– T.P. Hồ Chí Minh:Tổng hợp, 2019. – 138tr. ; 30 cm.

Tóm tắt:QuickPrep NEW TOEIC 600 consists of 3 actual tests with 600 questions, aiming to provide you with reliable practice material following the most recent changes in TOEIC format. These practice tests are designed based on a thorough analysis of authentic new TOEIC test items and with a clear purpose of familiarizing you with what to expect when taking the test, in terms of both the level of difficulty and the challenge of maintaining focus under the exam pressure.

Phân loại: 428.0076

Từ khoá: Tiếng Anh; TOEIC; Sách luyện thi

 

13.TNT TOEIC Basic : LC – RC/ Lori. – T.P. Hồ Chí Minh:Tổng hợp, 2019. –174tr. ; 26 cm.

Tóm tắt: TNT TOEIC Basic (Third Edition) is a practical preparation course intended for intermediate learners who are about to try the TOEIC test for the first time or in need of a structured revision of the test. The book is particularly suitable for learners targeting a TOEIC score of 500 or higher in their exam. For a higher-level preparation course, please refer to TNT TOEIC Intensive (Third Edition).

Phân loại:428.3

Từ khoá: Tiếng anh; Kĩ năng nghe hiểu; Sách luyện thi

 

14.Tune up your TOEIC: Listening (LC 1000)/ Jim Lee. – T.P. Hồ Chí Minh:Tổng hợp, 2016. –248tr. ; 26 cm.

Phân loại:428.3

Từ khoá: Tiếng Anh; TOEIC; Kĩ năng nghe hiểu; Sách luyện thi

 

15.Taking the Toeic 1 : Skills and strategies/ Peggy Anderson, Mary Katherine Chadwick, Wendi Shin.– T.P. Hồ Chí Minh:Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First new, 2018. –282tr. ; 28 cm.

Phân loại:428.0076

Từ khoá: Tiếng Anh; TOEIC; Sách luyện thi

 

16.Skills for the TOEIC test: Speaking and writing/ Harper Collins. – T.P. Hồ Chí Minh:Tổng hợp, 2013. –192tr. ; 27 cm.

Tóm tắt: Các câu hỏi bài thi TOEIC mô phỏng tình huống thực tế liên quan đến nơi làm việc toàn cầu. Báo cáo số điểm cho các ứng viên cung cấp chính xác, thông tin phản hồi có ý nghĩa về điểm mạnh và điểm yếu của một thí sinh.Kỹ năng Collins cho TOEIC là một hai cuốn sách loạt (1 Nghe / Đọc 2 Nói / Viết) và tập trung vào việc giúp học viên xử lý các khía cạnh kỹ năng tổng hợp của bài thi TOEIC, nơi họ được yêu cầu để tạo ra các phản ứng dựa trên đầu vào hỗn hợp. Mỗi cuốn sách trong loạt do đó sẽ chứa tất cả bốn kỹ năng nhưng các trọng số khác nhau

Phân loại:428.2

Từ khoá: Toeickỹ năng nói, kỹ năng viết.


SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center