ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tin tức
Hội nghị triển khai Luật Thư viện - Khu vực miền Nam tại Đà Nẵng
12/28/2019 Tin tức ngành

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thư viện - Khu vực miền Nam tại Đà Nẵng.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thư viện số 46/2019/QH14 với 6 Chương 52 Điều. Thực hiện Luật Ban hành quy phạm pháp luật, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, Quyết định số 4550/QĐ-BVHTTDL ngày 17/12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thư viện tại 02 khu vực phía Bắc (ngày 24/12/2019 tại Hà Nội) và phía Nam (tại Đà Nẵng).

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thư viện - Khu vực miền Nam tại Thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Hội nghị đại diện Vụ Thư viện có Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện;  đại diện Thành phố Đà Nẵng, có Bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao.; đại diện lãnh đạo các loại hình thư viện khu vực phía Nam: Thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, thư viện đại học, thư viện cơ sở giáo dục… ; đại diện cơ quan báo chí

Hội nghị đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Thư viện, cụ thể: Các quy định về thành lập thư viện, về hoạt động thư viện; những chế định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; nội dung quản lý nhà nước về thư viện và điều khoản thi hành trong Luật Thư viện.

Cũng tại Hội nghị, Bộ VHTTDL đã tổ chức lấy ý kiến của các đại biểu góp ý đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thư viện.

 


SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center