ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tin tức
Khảo sát Thư viện
12/14/2018 Thông báo

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức, chỉ đạo, quản lý chung. Qúy bạn đọc vào đường link theo hướng dẫn và tiến hành khảo sát, đảm bảo đúng quy trình và tiến độ như đã thông báo.

Trân trọng!!!


SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center