ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tin tức
Khóa tập huấn sử dụng quy tắc biên mục : Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt
10/23/2018 Tin tức ngành

              Vừa qua, từ ngày 15-19 tháng 10 năm 2018, tại thành phố Huế, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức tập huấn, giới thiệu chuẩn biên mục mới “Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt” cho các thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, thư viện các trường đại học khu vực miền Trung. Lớp tập huấn hướng dẫn các thư viện sử dụng công cụ biên mục có thể mô tả nội dung của tài nguyên số, cũng như các tài nguyên dưới định dạng không phải số (tài liệu truyền thống).

              Tham gia lớp tập huấn có hơn 60 học viên đến từ các thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, thư viện các trường đại học khu vực miền Trung tham dự.

               Một số hình ảnh : 


SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center