ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tin tức
Thư Mục Thông báo Sách mới. Tháng 5/2017
05/11/2017 Tin tức ngành

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI

1. Lê Văn Kiểm. Quản lý dự án bằng sơ đồ mạng/Lê Văn Kiểm, Ngô Quang Tường.-H.:Xây dựng, 2012.-168tr.;24cm

Tóm tắt:Sách giới thiệu khái quát một phương pháp về lập kế hoạch và quản lý dự án, cần thiết cho những người làm công tác tổ chức, kế hoạch và quản lý, đó là phương pháp sơ đồ mạng. Quyển sách bao gồm các phần: Phân tích dự án bằng sơ đồ mạng, phân phối kinh phí và nhân vật lực, các bài toán tập và đáp số

Phân loại: 624

Từ khóa: Quản lý dự án ; sơ đồ mạng;  xây dựng

2. Nguyễn Đức Chương. Giáo trình kỹ thuật thi công/ Nguyễn Đức Chương, Trần Quốc Kế, Nguyễn Duy Trí.-H.: Xây dựng,2012.-250tr.;24cm

Tóm tắt:Giáo trình bao gồm 5 chương với các nội dung; Công tác đất và gia cố nền móng, công tác xây, công tác bê tông và bê tông cốt thép, công tác lắp ghép, và hoàn thiện, được tác giả trường Trung học xây dựng số 4 biên soạn nên

Phân loại:693.540711

Từ khóa:Giáo trình kỹ thuật thi công, kỹ thuật thi công, xây dựng, thi công

3. Phạm Văn Thoan. Ví dụ thiết kế kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô theo 22 TCN 272-05. Tập 2/ Phạm Văn Thoan, Nguyễn Trọng Chức, Hà Huy Tưởng.-H.: Xây dựng, 2014.-295.;24cm.

Tóm tắt:Bộ sách được biên soạn theo tập gồm: Thiết kế kết cấu dầm BTCT ứng suất trước, nhịp giản đơn, thiết kể kết cấu nhịp cầu dầm BTCT ứng suất trước, nhịp lien tục, Thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm BTCT thường, nhịp đơn giản.

Phân loại: 624.18341

Từ khóa: thiết kế kết cấu,đường ô tô

4. Nguyễn Như Khải . Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp/ Nguyễn Như Khải, Nguyễn Bình Hà, Phạm Duy Hòa.-H.:Xây dựng, 2012.-109.;26cm

Phân loại: 624.18341

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các nội dung về: Kết cấu nhịp thép liên hợp và ứng dụng vào ngành xây dựng cầu, Cấu tạo kết cấu nhịp thép BTCT lien hợp, tính toán nội lực và biến dạng do tải trọng và ứng suất trước, tính toán tiết diện dưới tác dụng của tải trọng và lực ứng suất trước, tính toán kết cấu nhịp liên hợp dưới tác dụng co ngót của bê tông và nhiệt độ thay đổi, nội lực phát sinh giữa phần bê tong cốt thép và thép tính toán liên kết bản và dầm, ví dụ tính toán cầu dầm thép liên hợp với BTCT

Từ khóa: Cầu bê tông, Cầu sắt và thép

5. Đặng Quốc Lương. Cơ học cơ sở. Tập 2: Động học và động lực học/ Đặng Quốc Lương.-H.: Xây dựng,2014.-218.;27cm

Phân loại: 531

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các nội dung: Động học điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, chuyển động phức hợp của điểm, chuyển động song phẳng của vật rắn, nguyên lý Đalămbe, nguyên lý di chuyển khả dĩ, va chạm, bài tập động học và động lực học.

Từ khóa: Cơ học cơ sở; Động học ;động lực học 

6. Vũ Mạnh Hùng. Sổ tay thực hành kết cấu công trình/ Vũ Mạnh Hùng.-H.: Xây dựng,2016.-178.;27cm

Phân loại: 624.1710285

Tóm tắt:“Sổ tay thực hành kết cấu công trình” gồm có 5 phần Phần 1: Đặc trưng hình học và xác định nỗi lực Phần 2: Số liệu về tải trọng Phần 3: Vật liệu và thi công Phần 4: Trình tự tính toán các cấu kiện Phần 5: Minh họa cấu tạo Những công thức, số liệu tra cứu, ví dụ tính toán minh hóa phụ vụ cho việc thiế kế, thi công, làm đồ án các công trình dân dụng và công nghiệp

Từ khóa: kết cấu công trình,Sổ tay,Sổ tay thực hành , thực hành

7. Trịnh Quốc Thắng.  Quản lý dự án đầu tư xây dựng/ Trịnh Quốc Thắng.-H.: Xây dựng,2013.-186.;27cm

Phân loại: 658.2

Tóm tắt:Cuốn sách bao gồm các nội dung: Tổ chức dự án xây dựng, quản lý dự án xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng

Từ khóa: Quản lý, dự án, đầu tư, xây dựng

8. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế=Concrete and reinforced concrete structures- Design standard.- Tái bản lần thứ 2.-H.: Xây dựng,2015.-162.;31cm

Phân loại: 693.50218

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm các vấn đề về: Thuật ngữ, đơn vị đo và ký hiệu, bê tông, cốt thép, tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo độ bền, sự mở rộng, sự khép lại vết nứt, khoảng cách tối thiểu giữa các thanh cốt thép, neo cốt thép, độ võng,…

Từ khóa:Kết cấu bê tong,tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn, thiết kế, bê tong cốt thép

9. Đỗ Đình Đức. Kỹ thuật thi công. Tập 1: Công tác đất, thi công cọc và cừ, thi công bê tông toàn khối, thi công tầng hầm nhà cao tầng/Đỗ Đình Đức, Lê Kiều.-H.: Xây dựng,2016.-257.;27cm

Phân loại: 624.1

Tóm tắt: Giáo trình Kỹ thuật thi công bao gồm các nội dung: Công tác đất, thi công cọc và cừ, thi công bê tông toàn khối, thi công tầng hầm nhà cao tầng, để phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và nghiên cứu học tập của sinh viên

Từ khóa: Kỹ thuật thi công,Công tác đất, thi công cọc và cừ, thi công bê tông toàn khối, thi công tầng hầm nhà cao tầng

10. Trần Đình Nghiên. Thủy lực công trình thoát nước/ Trần Đình Nghiên.-H.: Xây dựng,2010.-228.;27cm

Phân loại: 628.2

Tóm tắt: Thủy lực công trình thoát nước bao gồm các nội dung: Dòng chảy không đều thay đổi chậm trong kênh hở, nước chảy, đập tràn, nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình, công trình nối tiếp, cầu và cống

Từ khóa: Thủy lực, Công trình, Thoát nước

11. Nguyễn Trọng San. Trắc địa cơ sở T.1/Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Định Công Hòa.-H.: Xây dựng,2015.-268tr.;27cm

Phân loại: 526.1

Tóm tắt: Cuốn sách Trắc địa cơ sở khái quát nội dung về các thông tin về ảnh hưởng của độ cong quả đất đến các đại lượng đo, công tác trắc địa bản đồ, các phép đo và sai số đo, trị trung bình cộng và sai số trung phương của nó,máy kinh vĩ và đo góc, đo chiều dài, đo độ cao, lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ cắt địa hình, sử dụng bản đồ địa hình,...

Từ khóa: Trắc địa, Bản đồ địa hình, Phương pháp đo, Thiết bị đo

12. Ví dụ thiết kế kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô theo 22 TCN 272-05. Tập 1/ Phạm Văn Thoan,..[và những người khác].-H.: Xây dựng,2014.-270.;27cm

Phân loại: 624.18341

Tóm tắt: Ví dụ thiết kế kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô theo 22 TCN 272-05. Tập 1 bao gồm nội dung về thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, dự ứng liên hợp bản BTCT, thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm super t bê tông cốt thép dự ứng lực

Từ khóa: ô tô, nhịp cầu bê tông,Ví dụ thiết kế

13. Nguyễn Đình Cống.Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép/ Nguyễn Đình Cống.-H.: Xây dựng,2014.-199.;27cm

Phân loại: 693

Tóm tắt: Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép là quyển sách chuyên dùng cho các bạn học ngành xây dựng, quyển sách bao gồm nội dung về đại cương khung và cột bê tông cốt thép, tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm phẳng, tiết diện chữ T và chữ I, tiết diện tròn và vòng khuyên, tiết diện chữ nhật nén lệch tâm xiên

Từ khóa: Tính toán tiết diện,lệch tâm xiên, cột bê tông, cốt thép

14: Nguyễn  Đình Cống. Sàn sườn bê tông toàn khối/ Nguyễn  Đình Cống.-H.: Xây dựng,2016.-193.;27cm

Phân loại: 690.383

Tóm tắt: Quyển sách Sàn sườn bê tông toàn khối bao gồm nội dung về đại cương kết cấu sàn, tính toán nội lực bản, tính toán và cấu tạo cốt thép bản sàn, nội lực dầm sàn, nội lực dầm chính, tính toán cốt thép dầm

Từ khóa: Sàn sườn, bê tông, toàn khối

15.Đặng Quốc Lương. Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở. Tập 1: Tĩnh học/ Đặng Quốc Lương, Ngô Quang Hưng, Hoàng Văn Tùng, Phạm Thị Hà Giang.-H.: Xây dựng,2013.-134.;27cm

Phân loại: 531.12

Tóm tắt: Để giúp sinh viên khắc phục được những khó khăn trên. Bộ môn Cơ học lý thuyết biên soạn cuốn: Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở: tập 1- tĩnh học với nội dung sau: Tóm tắt phần lý thuyết liên quan đến các bài tập, nêu phương pháp giải từng loại bài và các ví dụ áp dụng, hướng dẫn giải các bài tập có trong giáo trình.

Từ khóa: bài tập cơ học cơ sở,Tĩnh học,bài tập ,cơ học cơ sở

16. Nguyễn Đình Cống. Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005/ Nguyễn Đình Cống.-H.: Xây dựng,2015.-234.;27cm

Phân loại: 624.18341

Tóm tắt:Cuốn sách bao gồm các nội dung: cấu kiện chịu nén, chịu kéo, chịu xoắn, sự chịu lực cục bộ, tính toán và khe nứt, độ võng

Từ khóa: cấu kiện bê tôngTCXDVN 356-2005cốt thép

17. Nguyễn Thị Hồng.Các bảng tính toán thủy lực/ Nguyễn Thị Hồng.-H.: Xây dựng,2014.-122.;27cm

Phân loại: 628.2

Tóm tắt: Cuốn sách"các bảng tính toán thủy lực" nhằm giới thiệu các bảng dùng để tính toán thuỷ lực đường ống cấp nước. việc sử dụng các công thức cho các loại ống thủy tinh, ống thép, gang,ống nhựa thủy tinh đã được kiểm nghiệm tại Viện nghiên cứu cấp thoát nước, thủy công, và địa chất thủy văn toàn Liên xô và được ghi nhận trong các tài liệu tiêu chuẩn trước đây của Liên xô

Từ khóa: bảng tính toán, thủy lực

18. Nguyễn Tiến Thụ Sổ tay chọn máy thi công xây dựng/ Nguyễn Tiến Thụ.-H.: Xây dựng,2015.-71.;27cm

Phân loại: 681.76

Tóm tắt: Cuốn sách Sổ tay chọn máy thi công xây dựng bao gồm các nội dung:Cần trục, thăng tải, máy thi công đất, máy đóng cọc, máy phục vụ cho công tác bê tông, tính năng suất máy trộn bê tông, máy trộn bê tông tự do,..

Từ khóa: máy trộn bê tông tự do, Máy thi công, Xây dựng, Sổ tay

19. Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở. T.2, Động học/ Đặng Quốc Lương ... [và nh.ng. khác] .-H.: Xây dựng,2014.-71.;27cm

Phân loại: 530

Tóm tắt: Bộ môn tiếp tục biên soạn cuốn "Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở, tập II- Động học", trong đó. Phần 1- Tóm tắt lý thuyết. Phần II- Đề các bài tập. Phần III- Các dạng bài tập, phương pháp giải chi tiết cho từng dạng bài, đưa ra các ví dụ minh họa và hướng dẫn giải bài tập ở phần II

Từ khóa: cơ học cơ sở,Động học giải bài tập

Xem thông tin chi tiết tại: http://thuvien.donga.edu.vn/view/index.php


SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center