ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Trợ giúp

1. Đăng nhập

Để đăng nhập, bạn click vào link "Đăng nhập" ở góc trên bên phải của màn hình, hệ thống sẽ chuyển bạn đến của sổ đăng nhập:

Tại của sổ đăng nhập, bạn điền email và mật khẩu của mình để đăng nhập

 • Email của bạn là ID sinh viên của bạn với đuôi là '@donga.edu.vn'. Ví dụ: SV có ID 1990 sẽ có email là 1990@donga.edu.vn
 • Nếu đây là lần đầu bạn đăng nhập thì mật khẩu mặc định là ngày sinh của bạn theo định dạng dd/mm/yyyy. Ví dụ:  10/10/1995

2. Gửi yêu cầu mượn sách

Tại của sổ xem thông tin chi tiết của sách hoặc tài liệu

Để đăng ký mượn sách, bạn click vào nút "Đăng ký"

 • Nếu thành công, hệ thống sẽ thông báo "Đăng ký mượn thành công"
 • Nếu bạn đã mượn đủ số sách theo qui định, hệ thống sẽ thông báo "Bạn đã mượn đủ số sách theo qui đinh", bạn sẽ không thể gửi thêm yêu cầu mượn sách

3. Quản lý sách mượn

Để quản lý sách mượn, bạn click vào tên của mình ở góc trên bên phải màn hình, hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang quản lý mượn sách của bạn

Ở đây, bạn có thể xem toàn bộ thông tin về

 • Sách đang mượn
 • Sách đang chờ nhận
 • Sách đã trả

4. Quản lý thông tin cá nhân

Để quản lý thông tin, bạn click vào phần "Thông tin cá nhân"

Ở đây, bạn có thể thực hiện các thao tác:

 • Cập nhật thông tin cá nhân
 • Thay đổi mật khẩu

5. Thay đổi ảnh đại diện

Để thay đổi ảnh đại diên, bạn click vào ảnh đại diện hiện tại

Cửa sổ upload sẽ hiển thị, tại đây bạn có thể

 • Upload ảnh đại diện mới
 • Rê chuột trong ảnh để chọn phần ảnh muốn hiển thị
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center