ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Lets Talk 1
Tác giả: Leo Jones
Nhà XB:
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1628582795 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 428 Chuyên ngành: 428.Cách dùng tiếng Anh chuẩn
Số Cutter: L46 Khoa: Khoa Ngoại ngữ
ISBN: 9780521692816 Giá tiền: 0
Số trang: 50051 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: 2 Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center