ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Nghiên cứu xác định đồng thời cytidine 5’-monophosphate disodium và uridine 5’- monophosphate disodium trong thuốc tiêm đông khô bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
Tác giả: Dương Thị Tú Anh
Nhà XB:
Năm XB: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: N1617862876 Danh mục: Khoa học tự nhiên
Mã Dewey: Chuyên ngành: 541.Hóa lý và lý thuyết khóa học
Số Cutter: D86 Khoa: Khoa học Điện tử
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 7 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center