ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Lập trình cơ sở dữ liệu
Tác giả: Võ Phước Linh
Nhà XB:
Năm XB: 2001
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Một Cơ sở dữ liệu là một tập hợp có tổ chức của thông tin được phân chia vào trong những bảng. Mỗi bảng lại được chia thành những hàng và những cột ; những cột này lưu trữ những thông tin thực tế. Bạn truy nhập một cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL), là một ngôn ngữ tiêu chuẩn được hỗ trợ bởi đa số phần mềm cơ sở dữ liệu bao gồm SQL Server, Access, và Oracle. Trong chương này, bạn sẽ thấy một chương trình C# kết nối tới một cơ sở dữ liệu máy chủ phục vụ SQL, truy xuất và hiển thị nội dung cất giữ trong những cột của một hàng từ một bảng, rồi ngắt kết nối với cơ sở dữ liệu. Bạn cũng sẽ thấy những chương trình kết nối tới những cơ sở dữ liệu Access và Oracle . Bạn cũng sẽ học về công cụ phát triển nhanh ứng dụng của Microsoft (RAD) , Visual Studio .NET (VS .NET). VS .NET cho phép bạn phát triển, chạy, và gỡ lỗi những chương trình trong một môi trường phát triển tích hợp. Môi trường này sử dụng tất cả những đặc tính lớn của Windows, như con chuột và những thực đơn nhanh, và tăng năng suất của bạn như một lập trình viên. Trong những mục cuối cùng của chương này, bạn sẽ thấy cách sử dụng tài liệu Microsoft rộng lớn đi cùng với công cụ phát triển phần mềm .NET(SDK). và VS .NET. Bạn sẽ tìm thấy tài liệu này vô giá khi bạn trở nên một chuyên gia với ADO.NET và C#. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng tài liệu SQL Server như thế nào.

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1511578628 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: 005 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: V67 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 19047 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: 1 Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center