ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
How to Research
Tác giả: Loraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight
Nhà XB:
Năm XB: 2010
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Getting Started Thinking About Methods Reading for Research Managing Your Project Preparing to Collect Data Collecting Data Preparing to Analyse Data Analysing Your DataWriting Up Finishing Off

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: H1506474904 Danh mục: Sách Tham Khảo
Mã Dewey: Chuyên ngành: 0.
Số Cutter: L67 Khoa: Sách ngoại văn
ISBN: 978 0 335 23867 5 Giá tiền: 0
Số trang: 42568 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center