ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Computer Networks, Fifth Edition: A Systems Approach
Tác giả: Larry L. Peterson, Bruce S. Davie
Nhà XB:
Năm XB: 2011
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Computer Networks: A Systems Approach, Fifth Edition, explores the key principles of computer networking, with examples drawn from the real world of network and protocol design. Using the Internet as the primary example, this best-selling and classic textbook explains various protocols and networking technologies. The systems-oriented approach encourages students to think about how individual network components fit into a larger, complex system of interactions.

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1506416322 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: L37 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 978-0123850591 Giá tiền: 0
Số trang: 28812 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center