ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Coreldraw graphics suite x7 quick start guide
Tác giả:
Nhà XB:
Năm XB: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: C1506413457 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: 00 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 15580 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center