ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Introducing SEO
Tác giả: Aravind Shenoy, Anirudh Prabhu
Nhà XB:
Năm XB: 2016
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Introducing SEO jumpstarts your knowledge using an easy-to-follow approach – add it to your library today. Incorporate effective SEO into your workflow Use keywords, link building, and online social media marketing Implement SEO-specific plans and strategies Employ strategies that will result in better website visibility

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: I1506409159 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: A73 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 978-1484218532 Giá tiền: 0
Số trang: 7804 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center