ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Advertising on Google: The High Performance Cookbook
Tác giả: Kristina Cutura
Nhà XB:
Năm XB: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Set up your Adwords account and track results beyond the click Create relevant keywords and write compelling ads Learn about reporting, analysis, managing Adwords, and troubleshooting performance Optimize performance for maximum ROI and implement strategies for Remarketing to past visitors Step-by-step format with bite-sized, easy-to-digest, and implementable suggestions

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1506407539 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: K75 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 978-1849685849 Giá tiền: 0
Số trang: 7155 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center