ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Adobe Premiere 6.0 User Guide
Tác giả: Adobe Systems Inc.
Nhà XB:
Năm XB: 2000
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Written by the creative staff at Adobe to accompany the software, learn how to use the new features and integrated tools of Adobe Premiere. This computer manual provides a well-written introduction to the program basics. Plus it contains clear and detailed explanation of the software"s new functionality. Get started quickly with the Adobe User"s Guide and begin to explore your creative side.

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1506393265 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: A36 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 19559 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center