ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Marketing Analytics: Data-Driven Techniques with Microsoft Excel
Tác giả: Wayne L. Winston
Nhà XB:
Năm XB: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: M1506323801 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: W39 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 978-1118373439 Giá tiền: 0
Số trang: 40974 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center