ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Adobe Dreamweaver CS6 Classroom in a Book
Tác giả: Adobe Creative Team
Nhà XB:
Năm XB: 2012
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Creative professionals seeking the fastest, easiest, most comprehensive way to learn Adobe Dreamweaver CS6 choose Adobe Dreamweaver CS6: Classroom in a Book from the Adobe Creative Team. The 15 project-based lessons in this book show you step by step everything you need to know to work in Dreamweaver CS6. You’ll learn to create a professional website without having to write code by hand.

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1506312151 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: A36 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 978-0321822451 Giá tiền: 0
Số trang: 121125 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center