ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
ASP.NET MVC 4 in Action
Tác giả: Jeffrey Palermo, Jimmy Bogard, Eric Hexter, Matthew Hinze, and Jeremy Skinner
Nhà XB:
Năm XB: 2012
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

ASP.NET MVC 4 in Action is a fast-paced tutorial designed to introduce ASP.NET MVC to .NET developers and show how to apply it effectively. All examples in this revised edition are based on ASP.NET MVC 4, so you"ll get full coverage of features such as the Razor view engine, Web Matrix helpers, and improved extensibility. You"ll see how your ASP.NET applications can benefit from changes in the .NET Framework.

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: A1506307907 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: J44 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 9781617290411 Giá tiền: 0
Số trang: 96157 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center