ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tổ chức sự kiện
Tác giả: Lưu Văn Nghiêm
Nhà XB:
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Trình bày bản chất của tổ chức hoạt động sự kiện, dự toán ngân sách và lập kế hoạch tổ chức sự kiện, tổ chức và tính toán thời gian, danh sách khách mời, địa điểm tổ chức sự kiện, đưa đoán khách mời, khách tới sự kiện. Giới thiệu không gian thực hiện sự kiện, tổ chức ăn uống trong sự kiện, những vấn đề cần quan tâm khác trong sự kiện.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1505962447 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 338.604 1 Chuyên ngành: 338.Sản xuất
Số Cutter: L88 Khoa: Giáo dục Mầm non
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 55067 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center