ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Microsoft visual c# 2013 step by step
Tác giả: John Sharp
Nhà XB:
Năm XB: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Expand your expertise—and teach yourself the fundamentals of Microsoft Visual C# 2013. If you have previous programming experience but are new to Visual C# 2013, this tutorial delivers the step-by-step guidance and coding exercises you need to master core topics and techniques.

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: M1505870574 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: J64 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 978-0735681835 Giá tiền: 0
Số trang: 57127 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center