ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Microsoft SQL server step by step
Tác giả: Patrick LeBlanc
Nhà XB:
Năm XB: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Teach yourself the programming fundamentals of SQL Server 2012—one step at a time. Ideal for beginning SQL Server database administrators and developers, this tutorial provides clear guidance and practical, learn-by-doing exercises for building database solutions that solve real-world business problems.

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: M1505868726 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 005 Chuyên ngành: .005 Lập trình, chương trình, dữ liệu
Số Cutter: P38 Khoa: Khoa công nghệ thông tin
ISBN: 0735663866 Giá tiền: 0
Số trang: 64296 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center