ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Thiết kế bài tập thực hành tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
Tác giả: Bùi Ngọc Sơn
Nhà XB:
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Trung
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Trong tài liệu này, tất cả các kiến thức của bộ môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm dưới dạng gợi mở, nêu vấn đề, tình huống và thao tác có tính sư phạm cần thiết. Đồng thời hướng dẫn cho sinh viên cách tự rèn luyện và cách tự thực hành những kỹ năng và áp dụng những kỹ năng ấy vào trong hoạt động sư phạm của mình. Các bạn có thể dựa trên cơ sở tự nghiên cứu cuốn sách mà thiết kế và tổ chức những hoạt động của người học, đặc biệt là tăng cường việc tự học của sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1505728371 Danh mục: Tâm lý học
Mã Dewey: 150 Chuyên ngành: 150.Tâm lý học
Số Cutter: B85 Khoa: Nhóm sách giáo dục
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 19869 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center