ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
Tác giả: Đỗ Văn Thông
Nhà XB:
Năm XB: 2001
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học lứa tuổi (đặc điểm tâm lý và sự phát triển của tâm lý học sinh lứa tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông) và tâm lý học sư phạm (tâm lý học dạy học, tâm lý giáo dục đạo đức, tâm lý nhân cách người thầy giáo)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1505724724 Danh mục: Tâm lý học
Mã Dewey: 150 Chuyên ngành: 150.Tâm lý học
Số Cutter: D68 Khoa: Nhóm sách giáo dục
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 48042 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center