ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non
Tác giả: Nguyễn Thị Như Mai
Nhà XB:
Năm XB: 2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Trình bày khái quát về tâm bệnh học trẻ em. Nghiên cứu các rối loạn tâm lí của trẻ em lứa tuổi mầm non và cách phòng ngừa, chữa trị


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1505723971 Danh mục: Tâm lý học
Mã Dewey: Chuyên ngành: 150.Tâm lý học
Số Cutter: N48 Khoa: Giáo dục Mầm non
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 25955 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center