ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Lược sử Mĩ thuật Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Phi Hoanh
Nhà XB:
Năm XB: 1970
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu mĩ thuật Việt Nam qua các thời kì lịch sử. Kèm theo phần khảo cứu chuyên biệt, như: Nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc lăng mộ các triều đại Trần - Lê - Trịnh - Nguyễn,...

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1505564355 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 709.597 Chuyên ngành: 700.Nghệ thuật, Mỹ thuật và trang trí
Số Cutter: N48 Khoa: Giáo dục Mầm non
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 6525 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center