ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Luật giáo dục đại học
Tác giả:
Nhà XB:
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Luật giáo dục đại học có tổng cộng 12 chương với 72 điều, trình bày nội dung về: Những quy định chung; tổ chức cơ sở giáo dục đại học; nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học; hoạt động đào tạo hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học;..

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: L1505459542 Danh mục: Pháp luật
Mã Dewey: 344.597 Chuyên ngành: 344.Luật lao động, thuế, thương mại, công nghiệp
Số Cutter: 00 Khoa: Nhóm sách giáo dục
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 162356 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center