ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tiết kiệm và tái sử dụng năng lượng trong sản xuất
Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên
Nhà XB:
Năm XB: 2004
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Trình bày những vấn đề cơ bản về tiết kiệm, sử dụng hợp lý và tái sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Phân tích chiến lược năng lượng toàn cầu và giới thiệu những nguồn năng lượng mới cho tương lai.

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1488679381 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 333.79 Chuyên ngành: 300.Khoa học xã hội
Số Cutter: N48 Khoa: Khoa Khoa học cơ bản
ISBN: Giá tiền: 38
Số trang: 48526 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Đông Á Đà nẵng Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center