ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Toán cao cấp A3
Tác giả: Đỗ Văn Nhơn
Nhà XB:
Năm XB: 2007
Ngôn ngữ:
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Trình bày định nghĩa và các phép toán tập hợp số phức, ma trận, định thức, không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1488629197 Danh mục:
Mã Dewey: 512 Chuyên ngành: 0.
Số Cutter: D68 Khoa: Nhóm tài liệu tổng hợp
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 9237 Kích thước: 25
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center