ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động
Tác giả: Phan Xuân Minh
Nhà XB:
Năm XB: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

Trình bày tổng quan hệ thống điều khiển tự động, các khái niệm cơ bản và cơ sở toán học trong lý thuyết điều khiển tự động; mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động; khảo sát động học hệ tuyến tính liên tục, tính ổn định và chất lượng của hệ thống điều khiển tự động..

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1488628760 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: 629.8 Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: P43 Khoa: Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ Ôtô
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 96192 Kích thước: 25cm
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center