ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
50 công ty làm thay đổi thế giới
Tác giả: Howard rothman
Nhà XB:
Năm XB: 0
Ngôn ngữ:
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá:

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: 01477648260 Danh mục: Kỹ năng - Nghệ thuật sống
Mã Dewey: Chuyên ngành: 0.
Số Cutter: H69 Khoa: Nhóm tài liệu tổng hợp
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 143318 Kích thước:
Nơi lưu trữ: 63 Lê Văn Long Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center