ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
18 qui luật bất biến phát triển danh tiếng thương hiệu công ty
Tác giả: Jonal j alsop
Dịch giả; Trần thị Bích Nga
Nhà XB:
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: kỹ năng

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: 01477647832 Danh mục: Kỹ năng - Nghệ thuật sống
Mã Dewey: Chuyên ngành: 790.Giải trí và nghệ thuật trình diễn
Số Cutter: J66 Khoa: Nhóm tài liệu tổng hợp
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 0 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí: kỹ năng sống
Tái bản: 1 Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center