ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nông thôn miền Đông Nam Bộ hiện nay
Tác giả: Võ Trọng Đường
Nhà XB:
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)


Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: T1415161022 Danh mục: Sách chuyên ngành
Mã Dewey: Chuyên ngành: 330.Kinh tế học
Số Cutter: V68 Khoa: Khoa Quản trị kinh doanh
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 184 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center