ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng
Tác giả: TCXDVN 385 : 2006
Nhà XB:
Năm XB: 0
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại TL: Ebook

Giới thiệu nội dung:

(Đang cập nhật)

Từ khoá: Nền đất, Gia cố

Thông tin chi tiết

Mã tài liệu: G1411961916 Danh mục:
Mã Dewey: Chuyên ngành: 620.Công nghệ và hoạt động liên hệ
Số Cutter: T39 Khoa: Khoa Xây dựng
ISBN: Giá tiền: 0
Số trang: 35 Kích thước:
Nơi lưu trữ: Vị trí:
Tái bản: Ghi chú:
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center